top of page
Image by Bonnie Kittle

HJELP TIL Å LØSE ATFERDSPROBLEMER

Har hunden din store eller små utfordringer i hverdagen?

Å jobbe med problematferd handler om å:

Kartlegge årsaker

Finne praktiske løsninger

Trene, forebygge eller tilrettelegge

Hos meg får dere kompetent hjelp til å finne årsaker og løsninger som passer for dere og deres situasjon slik slik at hele familien får trivselen tilbake. 

HVA SKJER PÅ EN ATFERDSTIME?

Når du og hunden din kommer til meg er målet å:

 • Observere og kartlegge problematferden for å finne ut hva hunden gjør.

 • Finne ut hvorfor hunden oppfører seg som den gjør.

 • Finne løsninger som ivaretar hundens behov og trivselen til resten av familien og andre i hundens omgivelser.

HVA ER PROBLEMATFERD?

Når atferd blir til irritasjon eller fare for hunden selv eller de rundt, kaller vi det for en problematferd.

Problematferder kan være:

 • Normale atferder som hunden er avlet for eller liker å gjøre. Som gnaging, gjeting, graving, å jage dyr, og å bjeffe på hunder som passerer utenfor vinduet. 
   

 • Knyttet til følelser, som redsel, frustrasjon, stress og glede. Bjeffing, hopping, glefsing knurring, raptus, snusing, trekking i båndet og gjeting av biler, er noen eksempler på slike atferder.
   

 • Funksjonelle, på den måten at hunden unngår noe ubehagelig eller oppnår noe den vil ha.

HVORDAN LØSES ATFERDSPROBLEMER?

Løsningene innebærer vanligvis en eller flere av følgende:

 • Tilrettelegging av miljøet for å hindre problematferden

 • Forebyggende tiltak, inkludert aktivisering.

 • Innlæring av alternativ atferd.

 • Motbetinging

Jo lenger hunden får øve seg på en uvane, jo flinkere blir hunden. Derfor er det lurt å få hjelp raskt når du oppdager et problem.

Service_Atferd

Atferdskonsultasjon eller privat trening?

Privat trening for å lære noe nytt

Har du et ønske om en konkret atferd eller tema som dere vil lære så vil timene ligne på et kurs med praktisk trening og litt forklaring. Noen ganger holder det med én time, andre ganger anbefaler jeg flere. 

Problematferd

Om dere derimot kontakter meg angående ett eller flere atferdsproblemer så vil vi kanskje bruke mer tid på kartlegging før jeg foreslår mulige løsninger basert på deres behov og ønsker. 

Vanlige grunner til at hundeeiere kontakter meg

 • Trekker i båndet

 • Bjeffer eller utagerer på tur

 • Hopper, bjeffer og hilser voldsomt på besøk

 • Bjeffer når det ringer på døren

 • Jager biler

 • Kommer ikke på innkalling

 • Protesterer mot kloklipp eller annen håndtering

Image by Sdf Rahbar
Stemmer ingen av utfordringene over med din situasjon, eller vet ikke helt hvor du skal starte?
 • Vanskelig å trene og lære nye ferdigheter

 • Fungerer ikke på kurs

 • Aggressiv atferd i en eller flere situasjoner

 • Stress, mas og uro i hverdagen eller spesielle situasjoner.

 • Forsvarer gjenstander, mat eller mennesker

 • Redsel mot mennesker, dyr, lyder, mm.

bottom of page